Steinkjer-Avisa

2016 ble et spesielt år for Steinkjer-Avisa, med redaktørskifte i april, da Odd Birger Grønli gikk av med pensjon etter 13 år i sjefsstolen. Den nye redaktøren har videreført mye av det som har vært suksessoppskriften for avisa, samtidig som det er gjort noen mindre grep. Økonomisk ble det et krevende år, med en kraftig nedgang i annonseomsetningen. Dette medførte at Steinkjer-Avisa gikk med underskudd i 2016. Redaksjonelt klarte vi å holde trøkket bra, og vi klarte også å hente inn noe av opplagsnedgangen fra starten av året innen vi skrev desember. Steinkjer-Avisa har ellers vært synlig i bybildet i forbindelse med Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan. Avstemningen om kommunesammenslåing valgte vi å markere med førstesiden som vises her, og den fikk vi mange positive tilbakemeldinger på.

Fakta
Samlet opplag 4624
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Tore Vikan (38)
Steinkjer kommune
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
11500
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1540
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 47
 • Antall leserinnlegg
 • 20

  Mål og prioriteringer

  Vi har i 2016 fulgt opp vår målsetting om aktiv kulturjournalistikk og et spesielt fokus på næringsliv og byutvikling. Dette har på flere måter preget spaltene våre.

  Vi har også forsøkt å få inn mer stoff om barn og unge, for å rekruttere yngre lesergrupper.

  Det er viktig for avisa å være et attraktivt annonseorgan for både kultur- og næringslivet, og dette har vi i stor grad lyktes med.

  Vi ønsker alltid å være tett på leserne – og følger utviklingen både i bysentrum og grendene tett. Nærhet, engasjement og tilhørighet er viktig i vår journalistiske hverdag.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling, og temaer som kommune- og fylkessammenslåing.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Redaktør og tre medarbeidere deltok i 2016 på LLAs landsmøte, og aktuelle seminarer for markedsavdelingen og redaksjonen. Det har også vært gjennomført fotokurs med hele staben, samt opplæring med markedsavdelingen i Trønder-Avisa.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Steinkjer-Avisa har ikke vært klaget inn til PFU i 2016.

   Tore Vikan,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport