Inderøyningen

2016 ble et normalår for Inderøyningen. Ingen store saker preget nyhetsbildet.

Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Steinkjer-Avisa

2016 ble et spesielt år for Steinkjer-Avisa, med redaktørskifte i april, da Odd Birger Grønli gikk av med pensjon etter 13 år i sjefsstolen. Den nye redaktøren har videreført mye av det som har vært suksessoppskriften for avisa, samtidig som det er gjort noen mindre grep. Økonomisk ble det et krevende år, med en kraftig nedgang i annonseomsetningen. Dette medførte at Steinkjer-Avisa gikk med underskudd i 2016. Redaksjonelt klarte vi å holde trøkket bra, og vi klarte også å hente inn noe av opplagsnedgangen fra starten av året innen vi skrev desember. Steinkjer-Avisa har ellers vært synlig i bybildet i forbindelse med Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan. Avstemningen om kommunesammenslåing valgte vi å markere med førstesiden som vises her, og den fikk vi mange positive tilbakemeldinger på.

Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. Det innebærer at vi gjennom snart 100 år har skapt en posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I 2016 har vårt hovedfokus vært å videreføre vår satsing på digitalisert innhold, og få med våre lesere videre på et digitalt, betalt kundeforhold. Dette har vi lyktes med i så stor grad at vi i 2016 opplevde opplagsøkning, for første gang på mange år. NA har hatt fokus på produktutvikling både på nett og papir, og lanserte i 2016 et nytt papirprodukt, NA Helg, med utgivelse hver fredag. NA har gjennomgått en lang rekke systemendringer som følge av tilpassing til ny felles database med Trønder-Avisa AS. NA gjennomførte i 2016 en leserundersøkelse som viste økt tilfredshet og styrket relasjon til våre lesere.

Trønder-Avisa

2016 ble endringenes år i Nord-Trøndelag – og det har påvirket Trønder-Avisa i betydelig grad, både redaksjonelt og strategisk. Det står nedfelt i vårt verdigrunnlag at vi skal være «fylkesavis for Nord-Trøndelag» - og at vi som meningsbærer skal være talerør for Nord-Trøndelag og nordtrøndernes interesser. I slutten av april fattet fylkestingene i nord og sør vedtak om at man skal søke om å bli slått sammen med virkning fra 1. januar 2018. Trønder-Avisa brukte store redaksjonelle ressurser på den relativt korte, men hektiske tiden som lå mellom intensjonsavtalen om sammenslåing ble inngått høsten 2015, til vedtaket ble fattet 27. april 2016 – og vi var tungt til stede på Stiklestad da den historiske beslutningen ble tatt. Den 10. mai markerte vi den nye virkeligheten ved å utgi en spesialutgave av Trønder-Avisa som gikk til alle innbyggere i Trøndelag – og som i sin helhet var viet at Trøndelag samles etter 212 år. Sammenslåingen har også preget det interne strategiarbeidet gjennom året – og vi er fortsatt ikke helt i havn med alle beslutninger. Trønder-Avisa har vært opptatt av det regionale perspektivet innen rammene av Nord-Trøndelag. Nå må dette konverteres til et tilsvarende engasjement innen grensene av «nye» Trøndelag. Internt ble andre halvdel i stor grad preget av resultatforbedringsprosjektet «2020» - etter at vi, i likhet med de fleste andre mediehus, ble rammet av nedgangen i annonseinntekter. Styret vedtok de ytre rammer for resultatforbedringen tidlig på høsten, og ukene fram mot jul ble preget av forhandlinger med ansatte om sluttpakker og gavepensjoner.

Lokalavisa Verran- Namdalseid

Lokalavisa Verran-Namdalseid kan se tilbake på åtte hektiske år i Verran, Namdalseid og etter hvert også Beitstad i Steinkjer kommune. Det siste året har spesielt vært preget av nye kommunegrenser, der folket til slutt sa ja til at Verran går sammen med Steinkjer og Namdalseid går sammen med Namsos – som betyr en utfordrende framtid for Lokalavisa. Fra en gründerfase i stor grad basert på frilansere, har avisa nå to redaksjonelt ansatte, en fast frilanser, samt egen annonseselger. Avisa eies 100 prosent av Trønder-Avisa.