Åndalsnes Avis

Det er det beste grepet vi har tatt i 2016; å prioritere våre betalende lesere. Fra og med 3. mars var det slutt på å gi bort journalistikken helt gratis. Det vi døpte «+abonnent», for enda tydeligere å fortelle at våre abonnenter har tilgang på alt, ble fra første dag en suksess for Åndalsnes Avis:

Driva

Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Avisa ble etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Det er 8,35 årsverk i avisa fordelt på 2 årsverk i marked (fra 1.4.2016) og 6,35 årsverk i redaksjonen. 2016 ble det første hele året med utgiverdager onsdag og fredag på papir. Hovedkontoret er på Sunndalsøra. Vi har lokalkontor i Surnadal med tre redaksjonelle medarbeidere. Lokalkontoret er i tillegg delvis betjent av salgsleder.

Dølen

2016 vart eit spesielt år for Dølen – i løpet av året gjekk vi frå seks til fire tilsette. Nedbemanningsprosessen har sett sit preg på arbeidsplassen vår, men samtidig håper vi at vi gjennom det arbeidet som vart gjort i 2016 er betre rusta til å møte dei utfordringane mediebransjen står overfor. Vi syns og sjølve at vi, trass at vi blir færre, har klart å vera med på å sette dagsorden i våre tre kommunar.

Vikebladet Vestposten

Vikebladet Vestposten kjem ut i Ulsteinvik og dekkjer kommunane Hareid og Ulstein og indre del av Herøy. Vikebladet vart starta i Ulsteinvik i 1929, og slått saman med Vestposten på Hareid i 1989. Namnet vart frå då av Vikebladet Vestposten . Frå år 2000 har vi kome ut med nettavisa vikebladet.no.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende var 106 år i 2016. Lokalavisa som dekker delvis fem kommunar i ytre Nordfjord, Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven, har ein veldig sterk posisjon både på papir og på nett. I mai 2015 endra vi frekvens på papirutgåva/e-avisa frå tre til to dagar i veka, og gjorde ein del grep for å å få endå sterkare digitalt fokus. Samstundes endra vi innhaldet i papiravisa til å gå bak nyheitene og til meir reportasjar og personsaker.2016 var det første heile året med to aviser i veka. Sjølv om dette var ei stor og omfattande endring både for oss internt i avisa og for lesarar og annonsørar, er oppfatninga at endringa har vore totalt sett positiv.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2016 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. 1,9 årsverk typografar fordelt på tre personar står for annonseproduksjon, ferdiggjering av redaksjonelle sider og sending til trykkeri. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling,såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1000 ab. Nå er Fjuken inne i sitt 28. år, har sjølveigd avishus, eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3700 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

Møre-Nytt

Møre-Nytt held til Ørsta, og dekkjer Ørsta og Volda kommunar. Møre-Nytt vart etablert i 1935 med papiravis, og kom med nettavis hausten 2011. Det var ei av dei fyrste betalingsavisene for nett i landet. I mars 2014 avvikla vi ordninga med betalt innhald, og nettavisa vart gratis. I 2016 lanserte vi For abonnentar, ei løysing der vi samla betalt innhald på nettavisa, e-avisa og papiravisa i ei pakke for abonnentane. Vi tok også eit andletslyft av papiravisa mot slutten av året.

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke har i 2016 satset mer på betalt digitalt innhold. Dette har også vært førende for vår publiseringsstrategi. Vi har forsøkt å videreutvikle den gode lokaljournalistikken, blant annet gjennom tydeligere prioriteringer og egensaker

Sunnmøringen

Sunnmøringen dekker i hovudsak Stranda, Geiranger, Liabygda Hellesylt/Sunnylven. Dette skjer gjennom papiravisa, som i mange år har kome ut på onsdagar og laurdagar, og gjennom nettavisa. Sunnmøringen er i stadig utvikling. Den 16. mai var det 70 år sidan avisa kom ut første gong på Stranda. Tre dagar seinare fekk lesarane den første ordinære torsdagsutgåva i samband med at avisa endra utgivarfrekvens frå ein til to dagar i veka.

Sunnmørsposten

Sunnmørspostens visjon er å bidra til positiv utvikling av Nordvestlandet. Det skal vi gjere ved å lage god, grundig og uavhengig journalistikk, og ved å legge forholda til rette for ein konstruktiv offentleg samtale. I denne årsrapporten fortel vi kva vi har jobba med i 2016. For første gang på mange år opplever Sunnmørsposten stigande opplagstal. Det er dei gode pluss-artiklane som får folk til å abonnonere, og det er svært gledeleg. Fallande annonseinntekter er utfordrande, og vi har gjennomført fleire tiltak for å tilpasse kostnadane.

Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987, som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for sine lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

Fjordabladet

I juni 1874 kom Fjordenes Blad, seinare Fjordabladet (1920), ut med sitt første nummer. Fjordabladet er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Avisa har heilt sidan den kom ut med første utgåve, bortsett frå ein periode under andre verdskrig (1941 til 1945), kome ut.