Altaposten

Mediehuset Altaposten består av papiravisa Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), www.altaposten.no på classic og mobile plattformer, i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter på Alta lufthavn og kjøpesenter. Målinger har vist at 95 prosent av innbyggerne er innom minst en av plattformene i løpet av uka og lojaliteten må betraktes som svært høy i vårt dekningsområde.

Fakta
Samlet opplag 3731
Utgiversted Alta
Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund (50)
Alta, Kautokeino, Loppa
Kommer ut Mandag-fredag
Daglige lesere totalt
19000
Daglige brukere på nett
10000
Daglige brukere på mobil
9000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 6292
 • Redaksjonelle årsverk
 • 14
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 252
 • Antall kommentarer
 • 25
 • Antall innlegg på nett
 • 4000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 50
 • Antall gjestekommentarer
 • 40
 • Antall leserinnlegg
 • 1500

  Redaktørens gjennomgang

  Mål og prioriteringer

  Det redaksjonelle målet om å lage attraktive produkter på alle våre medieplattformer er retningsgivende for virksomheten. Nyheter, bakgrunnsinformasjon og engasjement er nøkkelbegreper, der målsettingen er å fortelle viktige historier på en god og uredd måte. Det betyr blant annet å sette fokus på kritikkverdige forhold og beskytte mot urettferdighet og overgrep, samt sette hendelser og fenomener i en sammenheng for våre brukere.

  Det har vært en prioritet gjennom flere år å ruste mediehuset for en ny framtid, med nye brukervaner. I 2016 har forretningsmodellen vært under endring, der tilgangen på saker har blitt mer eksklusiv. Innføringen av pluss for abonnenter har gjort at fallet i opplaget har bremset opp, fra rundt ti prosent årlig i foregående år, til drøyt en prosent i 2016. Det er en utvikling vi er svært godt fornøyd med.

  Personalisering av nettsiden og mobil, samt omorganisering av tv/radio og digital avdeling har vært prioritert sterkt i 2016. Vi viderefører også det sterke fokuset på kompetanseutvikling i redaksjonen, slik at medarbeiderne kan levere på alle plattformer.

  Slukkingen av FM-nettet fra desember 2017 i Finnmark får ingen umiddelbar konsekvens for Radio Alta, som har fått konsesjon for ytterligere fem år på nettet. Likevel velger Mediehuset Altaposten å satse på egen utbygging av DAB-nettet parallelt, blant annet fordi vi forventer at mange lyttere vil bevege seg over på DAB. Vi vil da være tilgjengelig på både FM, DAV og nett.

   

  Rolf Edmund Lund


  Ansvarlig redaktør

  Mediehuset Altaposten

   

  Politiet og Statens vegvesen aksjonerte etter oppføringen av et for altaværingene mystisk skilt. Videosaken ble Altapostens mest sette i 2016.
  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Mediehuset Altaposten har vært opptatt av å være proaktiv, offensiv og meningsbærende i sentrale finnmarkssaker i 2016.

  Den mest prioriterte saken har vært fremtidens luftambulansetjeneste i Finnmark fra 2019. Altaposten kunne i april avsløre helseforetakets planer om å satse på jetfly som bare kunne betjenes av tre flyplasser i Finnmark. Omleggingen ville også innebære at antallet stedlige ambulansefly ville bli redusert fra tre til to i Finnmark. Ett fly ville da bli flyttet fra Alta til Tromsø, i tillegg til at et viktig fagmiljø ville bli borte i Finnmark. Saken vekket etter hvert et betydelig engasjement og helseforetaket kom under press. Resultatet var at Helse Nord valgte å skrinlegge planene.Luftambulansesaken vekket et stort engasjement over hele Finnmark. Sakskomplekset begynte å rulle etter en Altaposten-avsløring, og lokalavisa har ledet an i dekningen. Helseforetaket snudde til slutt i saken.

  Debatten om regionalisering og sentralisering gikk høyt i distriktene, også i nord. Kommunereformen ble derfor viktig for vår dekning, da spesielt folkeavstemningene i Loppa og Kvænangen som viste at innbyggerne sa et entydig nei til sammenslåing med storebror Alta. Disse store reformene skaper debatt om økonomiske realiteter og tjenester, men er også en viktig verdidebatt knyttet til bolyst og spredt bosetting.

  Ordfører Eirik Losnegaard Mevik og Kvænangen kommune spurte folket om de ville slå seg sammen med Alta. Svaret ble et klart nei, dermed fortsetter det gode naboskapet i sin nåværende form.

  Av og til dukker det om enkeltsaker som tar mye plass og fokus. I Finnmark har den såkalte Bruer-saken vekket mye oppmerksomhet. En ansatt ved elevboligene ved Alta videregående skole ble avskjediget og det hele har endt i både tingretten og lagmannsretten, der Finnmark fylkeskommune gikk på et sviende nederlag i arbeidsrettssaken. Saken i lagmannsretten ble belyst dag for dag og blottlegger både administrative rutinebrudd, og har samtidig politiske dimensjoner. I tillegg handler har saken en alvorlig personlig dimensjon, i forhold til en enkeltpersons kamp mot systemet.En to år lang kamp fikk sitt punktum helt i begynnelsen av 2017. Bjørnar Bruer vant fram mot sin tidligere arbeidsgiver. Altaposten fulgte rettssaken i lagmannsretten tett.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Mediehuset Altaposten har det siste året satset hardt på både kursing og utviklingsprosjekter som vi håper skal styrke redaksjonens slagkraft i en tøff konkurransesituasjon. Gode støtteordninger fra Statens medietilsyn har betydd svært mye, spesielt i forhold til satsingsområdet videojournalistikk. En omorganisering gjør at Mediehuset i dag har en egen digital avdeling som omfatter både nettdesk, tv og radio, blant annet for å gjøre altaposten.no mer dynamisk med lyd og bilde. Bevisstgjøringen er ment for at hele redaksjonen skal være med på det digitale løftet som pågår for fullt.

  Her er kursene vi har hatt det siste året

  - Fortelle historie med bilder

  - Gode intervju

  - Radioreklame

  - Redigeringskurs

  - Bruk av speilreflekskamera

  Vi synes også det er positivt om vi klarer å løfte mediehuset med gode samarbeidsprosjekter som involverer flere avdelinger og fagfolk. I 2016 har Altaelva-prosjektet tatt mye fokus, et arbeid som omfatter 20 redaksjonelle produkter om elva som er så viktig for lokalsamfunnet. Samarbeid med eksterne har også vært nødvendig for å filme hele elvas løp, fra munningen til det berømte kraftverket. Samtlige fiskeplasser er dokumentert. Vi har også belyst elvas kulturelle og sosiale rolle og intervjuet både stakere og lokalbefolkningen. Kjente gjester er også intervjuet i dette prosjektet, som blant annet Kong Harald, fiskeriminister Per Sandberg, elvefisker Georg Fredrik Rieber Mohn og Bjørn Rune Gjelsten. Prosjektet skal publiseres i 2017.

   

  Mediehuset Altaposten har de siste årene fått mange priser for redaksjonelle satsinger og gravejournalistikk. Så også i 2016, der Kita Eilertsen i Altaposten fikk Finnmark Journalistlags gjeveste pris for Espen-saken (publisert i 2015), om funksjonshemmede som ikke fikk sitt rettmessige tilbud på videregående skole.

  Prisen har fått betydning for de økonomiske rammene til formålet og kan også få presedens lokalt. Samme sakskompleks fikk hederlig omtale under utdeling av Polarisprisene.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Altaposten ble ikke innklaget til Pressens Faglige Utvalg i 2016. Det betyr ikke at det mangler problemstillinger og presseetiske utfordringer i mediehusets dekning på flere plattformer.

  Vi har vært opptatt av å videreføre arbeidet med pressens akilleshæl, som er samtidig imøtegåelse. Debatten og bevisstgjøringen har etter vår mening ført til større grad av fokus på bruk av flere kilder, noe som styrker artiklene og gir mer faktabasert dekning.

  Opplevelsen er også at det er krevende å ha en konsistent publiseringspraksis i ulike medier. Det gjelder å ha gode rutiner for tilsvar og samtidige imøtegåelser, når sakskomplekser ligger åpen eller lukkes under den såkalte plussfanen. Presseetisk er det avgjørende at balansen sikres, selv om landskapet er broket for mediehus som driver med både radio, tv, avis og nett.

  Med et villnis av fake news kan oversikten bli mangelfull for brukerne. Da blir det ekstra viktig med gode kjøreregler innenfor spesielt content marketing. Klar og tydelig merking blir avgjørende for å beholde troverdigheten vi må ha i bunnen for innholdet, samtidig som nye forretningsmodeller er nødvendig for å finansiere journalistikken.

  For redaktørene og redaksjonen blir det også avgjørende å holde tritt med utviklingen, når digitalisering og teknologien blir så viktig.

  Mediehuset Altaposten er tidlig ute med personalisert nettside, både på mobil og classic. Det kan i praksis bety at man gir fra seg deler av definisjonsmakta for hva som skal formidles og dermed prioriteres. Dette er ett av mange områder redaktørstyrte medier må være bevisst på og som vi i Altaposten tar på stort alvor.

  Legg til i min rapport

  Øvrige betraktninger

  Brukerne til Altaposten har gradvis flyttet seg fra papir til nett de siste ti årene. Våre undersøkelser viser at brukerne i stor har blitt med på over på andre plattformer, men vi frykter at spesielt unge brukere i større grad velger sosiale medier. Det er en av de største utfordringene Altaposten og andre mediehus har.

  I 2016 har plussløsningen presset frem en vellykket digitalisering av brukermassen, noe som gjør at opplagstallet er stabilisert og at vi har fått langt flere digitale kunder. Dette gjør de blant annet for å få tilgang på plussaker, mens andre velger e-avis foran papiravis. Plussing av saker har ikke i vesentlig grad rammet gratisbruken av altaposten.no, som er på veldig stabilt nivå.

  I månedsskiftet mars/april lanserte vi Altaposten Pluss.

  Digitaliseringen og færre inntekter har redusert arbeidsstokken og ført til at frekvensen til e-avis/papiravis er redusert fra seks til fem. I 2017 er det planlagt en ytterligere reduksjon. Ønskemålet er at papiravisa skal ha eget, genuint stoff, uten for stor grad av kannibalisering, men dette er så langt en av de store utfordringene.

  I 2014 ble det gjennomført en større nedbemanning i redaksjonen på fire stillingshjemler. Målsettingen er at vi skal klare oss uten nedbemanning i 2017, mens kostnadskutt tas på frekvens i print.

  Konkurransen fra sosiale medier er utvilsomt stor, der Facebook troner øverst i vårt dekningsområde. Det gir oss en utfordring i forhold til å publisere saker raskt nok for å være nyhetsledende, også i forhold til andre redaktørstyrte medier. Vi har imidlertid valgt en symbiose, der Altapostens artikler spres og får ny fart i denne kanalen. Sosiale medier er også en kilde til både nyhetssaker og nye kilder, og vi bruker også disse kanalene hyppig for kommunikasjon med våre lesere.

  Vi forsøker også å være åpne, både i egne spalter og på sosiale medier, når det gjelder redaksjonelle valg som blir gjort. Det kan gi en anledning til å forklare de prioriteringene som blir gjort for et større publikum.

  Daglig vil det være artikler og saker som ikke nødvendigvis faller i god jord hos leserne. Vi mener det er avgjørende å stå opp for de verdiene som ligger i ytringsfrihet og et demokratisk ordskifte, både for å opplyse og initiere debatt. Det handler også om troverdighet for selve samfunnsoppdraget, der medias ansvar er å stille kritiske spørsmål. I 2017 kunne Altaposten avsløre at en kristen grunnskole tok ut sider fra skolebøker, som omhandlet seksualopplysning. Belysning av denne type saker møtes med omfattende kritikk i lokalsamfunnet og trusler om å si opp abonnementer, men vi mener dette er saker som har en naturlig plass i det offentlige rom.

  Legg til i min rapport

  Ansvarlig redaktør

  Rolf Edmund Lund

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport