Altaposten

Mediehuset Altaposten består av papiravisa Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), www.altaposten.no på classic og mobile plattformer, i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter på Alta lufthavn og kjøpesenter. Målinger har vist at 95 prosent av innbyggerne er innom minst en av plattformene i løpet av uka og lojaliteten må betraktes som svært høy i vårt dekningsområde.

Andøyposten

Rapporten for 2016 er ikke klar.

Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Mediehuset har i dag 8,6 årsverk i eget hus, samt at vi leier/kjøper en hel rekke støttetjenester utenfor huset. 2016 var på mange vis et turbulent og krevende år. Uten å behøve å gå i detaljer, har vi hatt utfordringer særlig med henblikk på bemanning. Vi ble også preget av at vi for første gang i historien ble nødt til å gjøre en nedbemanning - ett årsverk. 2016 har også vært et år med stort fokus på hva og hvordan vi skal framstå i årene som kommer, og 2017 vil i så måte bli et år med en del store endringer.

Harstad Tidende - en kritisk medspiller i Harstadregionen

Harstad Tidende

Harstad Tidende Harstad Tidende er den viktigste leverandøren av nyheter og informasjon i harstadregionen – og den sentrale arenaen for diskusjon og ordskifte. Harstad Tidende skal gi leserne relevant informasjon, inspirasjon og irritasjon, og på den måten være den institusjonen som gir befolkningen identitet. Man skal ikke føle seg som et fullverdig medlem av lokalsamfunnet uten å lese Harstad Tidende. Harstad Tidende: En kritisk medspiller!

SortlandsAvisa og VOL

SortlandsAvisa og VOL er organisert i to forskjellige selskaper, men i hverdagen jobber de sju redaksjonelle arbeiderne i én redaksjon. Det er bakgrunnen for at vi har et felles bidrag til den redaksjonelle årsrapporten. Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene. På tidlig morgen, sen kveld og i helgene har vi et nettsamarbeid med Harstad Tidende. Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2016 gjennom flere saker, gjennom å opptre som «kritisk medspiller» i sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland.

iTromsø

iTromsø finnes både på papir, desktop, tablet og mobil, og er den nest største avisa i Tromsø-området. Husstandsdekningen på papir er for tiden rundt 25,5%, mens iTromsø digitalt nådde ut til rundt 47.000 unike brukere per dag ved årets slutt.

Vesteraalens Avis

Rapporten for 2016 er ikke klar.