Adresseavisen

I år er det 250 år siden den første utgaven av Adresseavisen var på gaten. Siden har journalistene våre jobbet for å gi deg et mest mulig sannferdig og oppdatert bilde av hva som skjer her hjemme og ute i verden. Mye har endret seg, men oppdraget vårt står fast. Vi er her for å se maktpersoner i kortene, og vi er her for å gjøre vårt publikum i stand til å forstå samfunnet de lever i. Men hvem ser oss i kortene? Den redaksjonelle årsrapporten er vår måte å åpne opp dørene for å fortelle mer om hvem vi er, hva vi driver med og hvorfor vi gjør det. God lesing!

Brønnøysunds Avis

2016 var Brønnøysunds Avis’ var avisens 97. utgave. Den ble preget av fortsatt omstilling i retning av digital nyhetsformidling og tilpasning til endrede inntektsstrømmer. I nyhetsdekningen var raset i Tosbotn, som kuttet vår eneste ferjeløse forbindelse til omverdenen, den største nyheten.

Fosna-Folket

2016 vil bli stående som vindkraftens og kommunereformens år på Fosen. Fosna-Folket har vært nyhetsledende i dekningen av disse viktige sakene. Samtidig har vår journalistikk skapt debatt og samfunnsengasjement.

Hitra-Frøya

2016 er året der vi har fått bekreftet vår posisjon som klart nr 1 og har tatt nye steg redaksjonelt og teknologisk. Men også året hvor vi har skjønt at vi begynner å bli liten mot den store milliardindustrien havbruk og har fått merke konkurransen fra California.

Innherred 1. september 2016. Folket på Fætten i Verdal slåss for grendas eksistens i sitt nære naboskap med Ørin Industriområde. Et flertall vil ta av skogen og utvide industriområdet. Beboerne frykter hva som da blir framtida for Fætten.

Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da ble den nye lokalavisa for Levanger og Verdal lansert under Vømmølfestivalen i Verdal. To dager før kom siste nummer ut av Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen. To aviser med over 280 års historie bak seg, var smeltet sammen til en. Prosessen med sammenslåing hadde vart i halvannet år. Et helt nytt produkt, laget helt fra bunnet med hjelp av fra de anerkjente skotske avisdesignerne PalmerWatson, så dagens lys den siste lørdagens i mai. Vi skrev avishistorie ble på Innherred.

Malvikbladet

Malvik-Bladet skal engasjere og begeistre – hver dag! I 2016 har vi skapt engasjement med artikler om eldreomsorgen, sentrumsutvikling og ny jernbane forbi Malvik.

Opdalingen

Vi skal være størst og best på lokale nyheter. Her konkurrerer vi med Facebook, NRK og Adresseavisen, samt at vi har en lokal konkurrent som er på samme større med oss selv. Vi sloss ikke bare om digital oppmerksomhet der ute, det konkurreres beinhardt helt inn på de næreste og mest lokale nyhetene.

Stjørdalens Blad

Vi skal engasjere og begeistre – hver dag! I 2016 har vi blant annet fulgt diskusjonen rundt forsvarets basepolitikk og utplassering av 300 amerikanske soldater på Værnes. Vi har skapt engasjement med artikler rundt sentrumsutvikling og hvorvidt Biltema og Burger King skal få lov til å etablere seg i Stjørdal. Og vi har stilt spørsmål rundt beiterett og rovdyrsproblematikk i Meråker.

Sør-Trøndelag

2016 ble svært preget av forberedelser til frekvensendring, fra fem til tre utgivelser i uka, samt innføring av pluss. Planen var å gjøre dette fra 1. oktober, og derfor ble det jobbet mye med kommunikasjon ut til både lesere og annonsører rundt dette. På grunn av store utfordringer med lørdagsdistribusjonen etter at Kvikkas tok over for Posten, valgte vi å utsette frekvensendringen til 1. februar 2017. Året ble også preget av at vi innførte nytt redaksjonelt system, CCI, samtidig som vi endret layout. I den forbindelse ble det mye jobb, men resultatet ble meget bra. På mange måter kan vi oppsummere med at 2016 ble et år preget av endring, et år hvor vi beredet grunnen for ei trygg og solid framtid.

Trønderbladet

2016 har vært preget av utvikling og omstilling for Trønderbladet. Vi startet året med en total redesign av papiravisa. Den nye avisa er luftigere, mer moderne, den gir bedre plass til bilder og den prioriterer tydelig mellom hovedsaker og mindre artikler. Etter sommeren måtte også Trønderbladet gå til det skrittet å tilby sluttpakker til våre ansatte. Vi avsluttet derfor året med én ansatt mindre enn da vi startet. Mot slutten av året gjorde vi oss klare til å endre utgivelsesfrekvens, fra tre til to aviser i uka. Dette skjer samtidig som vi lanserer en Pluss-løsning på nett.