Forandre for å bevare

Midt i en rivende digital utvikling er det viktig å ta en fot i bakken på papiravisens vegne.

Av Kjell Rune Henriksen, sjefredaktør i Harstad Tidende

Når vi i dag snakker om medieutvikling, ligger det implisitt at det i hovedsak er digital utvikling det dreier seg om. Og naturlig er det, for det er vel ingen som tør påstå noe annet enn at mediefremtiden er på den digitale arena. Riktignok har ikke transformasjonen blant annonsørene gått så raskt som bransjen en gang spådde – og håpet, men i 2016 så vi en utvikling som for mange mediehus kan karakteriseres som eksplosiv. Nye digitale produkter har fått en varm mottakelse, og det er all grunn til å møte kommende år med optimisme.

Samtidig er det viktig å ta en fot i bakken på papiravisens vegne, slik vi faktisk har gjort det i Polaris Media i 2016. I den forbindelse har undertegnede har hatt gleden av å lede et felles utviklingsprosjekt for Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og mediehusene som er under Trønder-Avisa-paraplyen.
Nå skal det sies at prosjektets utgangspunkt var av teknisk og it-messig karakter, da flere redaksjonelle systemer måtte samles i én og samme base. Hensikten var å kutte kostnader relatert til ren it-drift. Men man så også en betydelig oppside når det kommer til vedlikehold av system, geometrier og malverk.  
Samtidig lå det en annen åpenbar mulighet i prosjektet: Muligheten til å løfte kvaliteten på våre print-utgaver. Det ble derfor raskt bestemt at vi skulle benytte anledningen til å oppgradere det redaksjonelle systemet, og vi brukte heller ikke mye tid på å se fornuften i å bygge en ny base helt fra bunnen av. I praksis innebærer dette at vi i vesentlig grad har standardisert geometrier og utseende for et 20-talls mediehus.

Samtidig må det understrekes at det ikke er mer standardisert enn at publikasjonene har tatt godt vare på sine særegenheter og sine uttrykk.
I skrivende stund er utrullingen i sin sluttfase, og responsen har uten unntak vært positiv. Mange har benyttet anledningen til å redesigne, rydde og omstrukturere. Åpenbart med stort hell. For det er jo ikke hverdagskost at en lokalavis høster applaus for sitt nye utseende, slik Andøyposten opplevde etter den siste omleggingen.

Det bringer meg tilbake til tittelen på denne artikkelen. Papiravisen er godt over middagshøyden, men det er fremdeles en kraftfull kanal som ennå vil ha et langt liv. Det fordrer imidlertid at vi også evner å endre og tilpasse den i takt med nye medievaner. Med dette prosjektet har Polaris Media vist at vi har riktig fokus. Vi endrer for å bevare – så lenge som mulig.

Legg til i min rapport